AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa ?

  • A. Để thanh thép đã được phủ sơn kín trong không khí khô.
  • B. Cho lá đồng nguyên chất vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3.
  • C. Cho lá sắt nguyên chất vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng.
  • D. Nhúng thanh kẽm nguyên chất vào dung dịch HCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>