ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2. Khi đun nóng X với dung dịch NaOH, thu được muối của axit cacboxylic và ancol no. Số đồng phân của X thõa mãn là:

  • A. 6
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có 5 đồng phân thõa mãn:

  CH2=CH-COO-CH2-CH3

  CH2=CH-CH2-COO-CH3

  CH3-CH=CH-COO-CH3   (Cis và Trans)

  CH2=C(CH3)-COO-CH3

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>