AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), cao su lưu hóa, nilon–6,6, amilopectin, xenlulozơ. Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là

  • A. 3
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  polietilen, poli(vinyl clorua), nilon–6,6, xenlulozơ. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>