AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm:

  • A. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.
  • B. Quy định các hành vi không được làm.
  • C. Quy định các bổn phận của công dân.
  • D. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA