AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người nào tuy có điểu kiện mà không cứu giúp người đang ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết thì:

  • A. Vi phạm pháp luật hành chính.
  • B. Vi phạm pháp luật hình sự.
  • C. Vi phạm pháp luật dân sự.
  • D. Vi phạm quy tắc đạo đức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>