AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là:

  • A. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung.
  • B. Pháp luật có tính quyền lực.
  • C. Pháp luật có tính bắt buộc chung.
  • D. Pháp luật có tính quy phạm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>