RANDOM
 • Câu hỏi:

  Ngày pháp luật Việt Nam là ngày nào?

  • A. Ngày 9 tháng 8 hàng năm.
  • B. Ngày 9 tháng 9 hàng năm.
  • C. Ngày 9 tháng 10 hàng năm.
  • D. Ngày 9 tháng 11 hàng năm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA