AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Em hãy cho biết, Hiến pháp nước ta được sửa đổi mới nhất vào năm nào?

  • A. 1992
  • B. 2000
  • C. 2013
  • D. 2015

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>