AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quy tắc đạo đức nào dưới đây được ghi nhận thành Quy phạm pháp luật?

  • A. Con cái phải kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ.
  • B. Kính trên nhường dưới.
  • C. Lá lành đùm lá rách.
  • D. Chị ngã, em nâng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>