AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ đâu?

  • A. Từ con người
  • B. Từ thực tiễn đời sống xã hội
  • C. Từ các mối quan hệ xã hội
  • D. Từ chuẩn mực xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>