AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các quy tắc dưới đây, quy tắc nào là quy phạm pháp luật?

  • A. Anh chị em trong gia đình phải yêu thương lẫn nhau.
  • B. Giúp đỡ người già khi qua đường.
  • C. Gặp đèn đỏ khi qua đường phải dừng lại.
  • D. Giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>