AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện bản chất của ai?

  • A. Giai cấp công nhân.
  • B. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
  • C. Giai cấp công nhân và đại đa số nhân dân lao động.
  • D. Giai cấp công nhân và đội ngũ tri thức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>