AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vi phạm hình sự là:

  • A. Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.
  • B. Hành vi nguy hiểm cho xã hội.
  • C. Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.
  • D. Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>