YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Pháp luật không điều chỉnh quan hệ xã hội nào dưới đây?

  • A. Quan hệ hôn nhân - gia đình.
  • B. Quan hệ chính trị.
  • C. Quan hệ kinh tế.
  • D. Quan hệ về tình yêu nam nữ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA