AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi pháp luật có nội dung lạc hậu, không phản ánh đúng các quan hệ kinh tế hiện hành thì nó sẽ tác động tiêu cực, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội; điểu này thể hiện:

  • A. Sự phụ thuộc của pháp luật vào kinh tế.
  • B. Sự tác động ngược trở lại của pháp luật đối với kinh tế.
  • C. Sự hỗ trợ lẫn nhau của pháp luật và kinh tế.
  • D. Sự đồng nhất của pháp luật và kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>