YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều 34, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 khẳng định: “cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con”. Điều này phù hợp với:

  • A. Quy tắc xử sự trong đời sống xã hội.
  • B. Chuẩn mực đời sống tình cảm, tinh thẩn của con người.
  • C. Nguyện vọng của mọi công dân.
  • D. Nét đẹp văn hóa và truyền thống của người Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>