AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu nguyên tử đang thừa –1,6.10-19 C điện lượng mà nó nhận được thêm 2 electron thì nó

  • A. sẽ là ion dương.         
  • B. vẫn là 1 ion âm.
  • C. trung hoà về điện.           
  • D. có điện tích không xác định được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Nếu nguyên tử đang thừa \( - 1,{6.10^{ - 19}}C\) điện lượng mà nó nhận được thêm 2 electron thì nó có điện tích \( - 1,{6.10^{ - 19}} + 2.\left( { - 1,6} \right){.10^{ - 19}} =  - 4,{8.10^{ - 19}}C\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>