AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho ba tụ điện C1 = 20 pF, C2 = 10 pF, C3 = 30 pF ghép nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ tụ điện này là 

  • A. 5,45 pF. 
  • B. 60 pF. 
  • C. 5,45 nF. 
  • D. 60 nF.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Ba tụ điện được mắc nối tiếp nhau nên điện dung của bộ tụ điện là

  \(\begin{array}{l}
  \frac{1}{C} = \frac{1}{{{C_1}}} + \frac{1}{{{C_2}}} + \frac{1}{{{C_3}}} = \frac{{11}}{{60}}\\
   \to C = \frac{{60}}{{11}} = 5,45pF
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>