YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một tụ có điện dung 2 μF. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ tích được một điện lượng là

  • A. 2.10-6 C.    
  • B. 16.10-6 C.   
  • C. 4.10-6 C.  
  • D. 8.10-6 C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(Q = CU = {2.10^{ - 6}}.4 = {8.10^{ - 6}}C\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 17976

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA