AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 4 V thì tụ tích được một điện lượng 2 μC. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng

  • A. 50 μC.    
  • B. 1 μC.       
  • C.  5 μC.     
  • D. 0,8 μC.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(Q' = CU' = \frac{Q}{U}.U' = \frac{{{{2.10}^{ - 6}}.10}}{4} = {5.10^{ - 6}}C = 5\mu C\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA