AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Di chuyển một điện tích q > 0 từ điểm M đến điểm N trong một điện trường. Công AMN của lực điện càng lớn nếu

  • A. đường đi MN càng dài.   
  • B. đường đi MN càng ngắn.
  • C. hiệu điện thế UMN càng lớn.      
  • D. hiệu điện thế UMN càng nhỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Công của lực điện trong điện trường đều là A = qEd = qU.

  → Công càng lớn nếu hiệu điện thế càng lớn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>