YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  • A. Dòng điện có tác dụng từ. Ví dụ: nam châm điện.
  • B. Dòng điện có tác dụng nhiệt. Ví dụ:  bàn là điện.
  • C.  Dòng điện có tác dụng hoá học. Ví dụ: acquy nóng lên khi nạp điện.
  • D. Dòng điện có tác dụng sinh lý. Ví dụ: hiện tượng điện giật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Acquy nóng lên khi nạp điện đó là tác dụng nhiệt của dòng điện chứ không phải là tác dụng hoá học.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17973

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON