• Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  • A. Dòng điện có tác dụng từ. Ví dụ: nam châm điện.
  • B. Dòng điện có tác dụng nhiệt. Ví dụ:  bàn là điện.
  • C.  Dòng điện có tác dụng hoá học. Ví dụ: acquy nóng lên khi nạp điện.
  • D. Dòng điện có tác dụng sinh lý. Ví dụ: hiện tượng điện giật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Acquy nóng lên khi nạp điện đó là tác dụng nhiệt của dòng điện chứ không phải là tác dụng hoá học.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC