YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một điện tích -1 μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1m có độ lớn và hướng là: 

  • A.  9000 V/m, hướng về phía nó.           
  • B. 9000 V/m, hướng ra xa nó.
  • C. 9.109 V/m, hướng về phía nó.    
  • D. 9.109 V/m, hướng ra xa nó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Q < 0 →  Cường độ điện trường có hướng hướng về phía điện tích và có độ lớn  

  \(E = \frac{{k\left| Q \right|}}{{{r^2}}} = {9.10^9}.\frac{{\left| { - {{1.10}^{ - 6}}} \right|}}{{{1^2}}} = 9000V/m\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 17988

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA