AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì hút nhau 1 lực là 21 N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ

  • A.  hút nhau 1 lực bằng 10 N.       
  • B. đẩy nhau một lực bằng 10 N.
  • C. hút nhau một lực bằng 44,1 N.                
  • D. đẩy nhau 1 lực bằng 44,1 N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  \(F' = \frac{F}{\varepsilon } = \frac{{21}}{{2,1}} = 10N\)  và vẫn là lực hút.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>