YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là:

  • A.  I’ = 3I.      
  • B.  I’ = 2I.     
  • C.  I’ = 2,5I.      
  • D. I’ = 1,5I.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cường độ dòng điện trong mạch khi mạch chỉ có một nguồn \(I = \frac{E}{{R + r}} = \frac{E}{{2R}}\) (vì R =r)

            - Thay nguồn điện trên bằng 3 nguồn điện giống nhau mắc nối tiếp thì suất điện động là 3.E, điện trở trong 3.r .

  Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là \(I' = \frac{{3E}}{{R + 3r}} = \frac{{3E}}{{4R}}\) 

   như vậy I’= 1,5.I.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18001

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON