YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10-4 C đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng lực có độ lớn 10-3 N thì chúng phải đặt cách nhau : 

  • A. 30000 m.         
  • B. 300 m.     
  • C. 90000 m.    
  • D. 900 m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({10^{ - 3}} = {9.10^{ - 9}}.\frac{{{{10}^{ - 4}}{{.4.10}^{ - 4}}}}{{{r^2}}} \Rightarrow r = 300m\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17981

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON