AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là

  • A. I = 120 (A).
  • B.  I = 12 (A).
  • C. I = 2,5 (A). 
  • D.  I = 25 (A).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cường độ dòng điện trong mạch là  I= \(\frac{U}{R} = \frac{{12}}{{4,8}} = 2,5(A)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>