AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

  • A. R = 1 (Ω).  
  • B. R = 2 (Ω).  
  • C. R = 3 (Ω). 
  • D. R = 4 (Ω).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Điện trở mạch ngoài là RTM = \(\frac{{R.{R_1}}}{{R + {R_{}}}}\)

           Khi công suất tiêu thụ mạch ngoài lớn nhất thì RTM = r = 2 (Ω).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>