AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15 kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả cầu đó bằng 4,8.10-18 C. Hai tấm kim loại cách nhau 2 cm. Hiệu điện thế đặt vào hai tấm đó là ( lấy g = 10 m/s2)

  • A. 172,5 V     
  • B. 127,5 V    
  • C. 145 V       
  • D. 165 V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Khi quả cầu nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại thì lực điện và lực hấp dẫn là hai lực cân bằng.

  \(\begin{array}{l}
  qE = mg \Leftrightarrow q.\frac{U}{d} = mg\\
   \Rightarrow U = \frac{{mgd}}{q} = 127,5V
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>