YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc

  • A. độ lớn điện tích thử.
  • B. độ lớn điện tích đó.
  • C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.
  • D. hằng số điện môi của của môi trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc độ lớn điện tích thử.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17992

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON