AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại một điểm có 2 cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn là 3000 V/m và 4000V/m. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp là

  • A. 1000 V/m. 
  • B. 7000 V/m.           
  • C. 5000 V/m. 
  • D. 6000 V/m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(E = \sqrt {{{3000}^2} + {{4000}^2}}  = 5000V/m\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>