• Câu hỏi:

  Vào mùa hanh khô, nhiều khi kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiếng nổ lốp đốp nhỏ. Đó là do: 

  • A. hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc
  • B. hiện tượng nhiễm điện do cọ xát
  • C. hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng
  • D. cả ba hiện tượng nhiễm điện nêu trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Khi kéo áo len qua đầu có tiếng nổ lốp đốp là do hiện tượng nhiễm điện do cọ xát giữa len và tóc.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC