AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để có dòng điện là

  • A. chỉ cần có các vật dẫn.             
  • B. chỉ cần có hiệu điện thế.               
  • C. chỉ cần có nguồn điện.             
  • D. chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>