AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai. Có ba điện tích điểm nằm cố định trên ba đỉnh một hình vuông (mỗi điện tích ở một đỉnh) sao cho cường độ điện trường ở đỉnh thứ tư bằng không. Nếu vậy thì trong ba điện tích đó

  • A. có hai điện tích dương, một điện tích âm
  • B. có hai điện tích âm, một điện tích dương
  • C. đều là các điện tích cùng dấu
  • D.  có hai điện tích bằng nhau, độ lớn của hai điện tích này nhỏ hơn độ lớn của điện tích thứ ba

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Gọi hình vuông là ABCD:

  \(\overrightarrow {{E_D}}  = \overrightarrow 0 \) 

  Mà \(\overrightarrow {{E_D}}  = \overrightarrow {{E_B}}  + \overrightarrow {{E_{AC}}}  \to \overrightarrow {{E_B}}  =  - \overrightarrow {{E_{AC}}} \)  

  →  3 điện tích đặt tại 3 đỉnh A,B,C không thể cùng dấu.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>