YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ áp dụng ởmiền Nam là:

  • A. “Bình định” trên toàn miền Nam.
  • B. “Bình định” miền Nam trong 8 tháng.
  • C. “Bình định” miền Nam trong 18 tháng.
  • D. “Bình định” miền Nam có trọng điểm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63098

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON