YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc chiến đấu ở các đô thị, thành phố kìm chân địch lâu nhất là:

  • A. Vinh.
  • B. Hải phòng, Huế, Nam Định.
  • C. Hà Nội.
  • D. Hải phòng, Đà Nẵng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63120

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON