YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi nào của quân dân Việt Nam ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố rút quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ về nước?

  • A. Thất bại trong “Điện Biên Phủ” trên không năm 1972.
  • B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
  • C. Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam.
  • D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63165

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON