YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận:

  • A. quyền tổ chức Tổng tuyển cử tự do.
  • B. quyền được hưởng độc lập, tự do của nhân dân các nước Đông Dương.
  • C. quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời.
  • D. các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63086

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON