AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong ý nghĩa thắng lợi của quân dân miền Bắc Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ là:

  • A. góp phần làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ.
  • B. góp phần làm thất bại Việt Nam hóa chiến tranh của Mĩ.
  • C. thể hiện quyết tâm làm hậu phương lớn của miền Bắc.
  • D. buộc Mĩ phải rút quân về nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>