YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trận đánh có tính chất quyết định ở chiến dịch Biên giới thu đông 1950 là:

  • A. trận đánh ở Đình Lập.
  • B. trận đánh ở Cao Bằng.
  • C. trận đánh ở Đông Khê.
  • D. trận đánh ở Thất Khê.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63062

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON