YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi được cử sang làm tổng chỉ huy quân viễn chinh của Pháp ở Đông Dương, Nava không có hành động nào dưới đây?

  • A. Dự kiến trong 18 tháng giành thắng lợi về quân sự.
  • B. Tập trung lực lượng ở đồng bằng Bắc Bộ.
  • C. Thực hiện kế hoạch phòng ngự miền Bắc, tấn công miền Nam.
  • D. Lập tức cho xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63101

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON