YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kết quả lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 là:

  • A. làm thất bại âm mưu bình định, mở rộng địa bàn chiếm đóng của Pháp.
  • B. làm thất bại âm mưu kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng của Pháp.
  • C. làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava.
  • D. làm thất bại âm mun đánh nhanh thang nhanh của Pháp - Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63070

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON