AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào là mốc đánh dấu bước ngoặt cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)?

  • A. Chiến dịch Biên giới năm 1950.
  • B. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.
  • C. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết.
  • D. Chiến dịch Điện Biên Phủ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>