YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điều khoản nào dưới đây không nằm trong Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

  • A. Các bên thừa nhận thực tế ở miền Nam có hai chính quyền.
  • B. Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị.
  • C. Hai bên thực hiện ngừng bắn để tập kết chuyển quân.
  • D. Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân các nước đồng minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63092

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON