YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi của quân ta phối hợp với quân Lào năm 1971 đã đánh bại:

  • A. chiến lược “Đông Dương hóa chiến tranh" của Mĩ.
  • B. cuộc hành quân ở cánh đồng Chum và Xiêng Khoảng Lào.
  • C. chiến lược "Việt Nam hóa” ra “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ.
  • D. cuộc hành quân Lam Sơn 719, đường 9 Nam Lào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63074

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON