YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 1/4 thì tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là:

  • A. 20%
  • B. 25%
  • C. 40%
  • D. 10%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì A = T, G = X, nên (A + T)/(G + X) = 2A/2G = 1/4.

  Mà 2A + 2G = số nucleotit của gen. Vì vậy % G = 40%.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18568

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON