• Câu hỏi:

  Bệnh ung thư máu ở người là do:

  • A. Đột biến đảo đoạn trên NST số 21
  • B. Đột biến mất đoạn trên NST số 21
  • C. Đột biến lặp đoạn trên NST số 21
  • D. Đột biến chuyển đoạn trên NST số 21

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đột biến mất đoạn trên NST số 21 sẽ gây ra bệnh ung thư máu. Bệnh này có thể di truyền qua đời sau và sự biểu hiện của gen này còn phụ thuộc vào môi trường sống của người mang gen đột biến, tồn tại ở dạng gen tiền ung thư.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC