• Câu hỏi:

  Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá thường gặp ở:

  • A. Động vật và vi sinh vật
  • B. Vi sinh vật
  • C. Động vật
  • D. Thực vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ở thực vật cơ chế giới tính không phức tạp như ở động vật nên có thể lai xa và bộ gen của thực vật thì phức tạp hơn nhiều so với vi sinh vật nên sau khi lai xa cần phải đa bội hóa thì con lai mới hữu thụ.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC