YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đơn phân của prôtêin là:

  • A. Nuclêôxôm
  • B. Peptit
  • C. Axit amin
  • D.  Nuclêôtit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Protein được cấu tạo từ các đơn phân là axit amin.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18528

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON