YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thể đồng hợp là:

  • A. Cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng một gen
  • B. Những cá thể có kiểu gen giống nhau
  • C. Những cá thể có kiểu hình giống nhau
  • D. Cá thể mang 2 alen khác nhau thuộc cùng một gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi cơ thể mang các alen giống nhau của cùng một gen đang xét ta gọi đó là thể đồng hợp.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18582

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON